Over ons

We mogen weer!

Sinds 11 mei zijn trainingen van niet contact sporten, zoals kanoën weer toegestaan. Lees wat wel en niet mag en voor de meest actuele informatie de website van het watersportverbond https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/

De Kano Club Grave (KCG) is een vereniging waar alle takken van de kano sport beoefend kunnen worden, zoals wildwater varen, freestyle en toervaren.

Gezelligheid rond het varen staat vooraan, en dat voor elk niveau en met een tikje bourgondische inslag. 

Wij hebben geen clubhuis waar je boten kunt opslaan, daar voor zijn wij als club te klein voor, ook hebben wij geen vaste trainingsdagen. 
Onze relatief kleine club, bestaat uit leden uit de regio maar ook leden uit de rest van het land.
Elke maand gaan we in de regio ergens varen, telkens op een ander water zodat iedereen aan zijn trekken komt, zoals bv. een toervaart in de Biesbosch, branding varen, of wildwaterbaan in Hardenberg, enz enz. 1 x per jaar is er een wildwater week ergens in Europa


In de eerste maanden van het jaar is er een kano-beheersing training in het zwembad te Grave. Deze wordt gegeven door twee enthousiaste gediplomeerde Kayak instructeurs met een assistent trainer, de cusus sluiten we met Pasen af in de Ardennen.

Lidmaatschap Kano- club is Grave € 22,50
Privacyverklaring Kano Club Grave 

Bij inschrijving als lid of als deelnemer van een activiteit verwerkt Kano Club Grave de persoonsgegevens. Dit zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail adres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik om op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan het beoefenen van de kanosport binnen de vereniging. 
De persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming van de leden of deelnemers aan derden worden verstrekt. Deze gegevens worden verwijderd twee jaar nadat een lid zich heeft uitgeschreven of een deelnemer heeft deelgenomen aan een activiteit. 
Leden en deelnemers kunnen altijd een verzoek indienen tot inzage en correctie van deze gegevens. Bovendien hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Regelmatig worden er tijdens activiteiten foto’s en/of video’s gemaakt waarvan een aantal geplaatst kan worden op (online) media, zoals facebook en de website van de vereniging. Ten alle tijden wordt expliciet aan de deelnemers gevraagd, voorafgaand aan een activiteit, of zij bezwaar hebben om op foto’s en video’s te komen. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden. 

Regelmatig worden er tijdens activiteiten foto’s en/of video’s gemaakt waarvan een aantal geplaatst kan worden op (online) media, zoals facebook en de website van de vereniging. Ten alle tijden wordt expliciet aan de deelnemers gevraagd, voorafgaand aan een activiteit, of zij bezwaar hebben om op foto’s en video’s te komen. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.