Kosten

Lidmaatschap

KCG per jaar :                                               € 22,50 

WSV :                                                              € 22,70

Kano-beheersing training zwembad Laco te Grave:

Volwassenen  18+:                                  € 110,-
Leeftijd 13 jaar tot 18 jaar :                    € 70,-
Leeftijd 6 jaar tot 13 jaar :                      € 45,-
Losse lessen :                                          € 15,-

materiaal huur :                                       € 5,-   per les,
                                                                   € 25,- 8 lessen

*Betaling gelieve voor aanvang van het cursusjaar te voldoen.

Betalingen kunnen worden overgemaakt naar volgend rekeningnummer

Kano Club Grave

NL61RABO0110519884

Betreft: Kano-beheersingtraining zwembad Laco te Grave; Volwasssen 18+